Aktualności

Spotkanie informacyjne (21 września 2021 roku)

Celem spotkania było przedstawienie zakresu merytorycznego oraz harmonogramu projektu. Była to okazja, aby poznać oczekiwania partnerów wspierających, przedyskutować potencjalne problemy oraz ustalić zasady przeszłej współpracy.

Duże zainteresowanie, a także zaangażowanie Partnerów, pokazuje, że potrzebna jest interdyscyplinarna, ponadsektorowa dyskusja dot. zintegrowanego modelu zarządzania krajobrazem kulturowym. A to jest właśnie nadrzędnym celem naszego projektu.

 • Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, Prorektor ds. umiędzynarodowienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powitała gości i przedstawiła głównych koordynatorów projektu.
 • Prof. dr Marcus Köhler, Technische Universität Dresden, przedstawił dotychczasową współpracę TUD i UPWr oraz projekty realizowane przez TUD i DBU.
 • Dr inż. Justyna Jaworek-Jakubska przedstawiła główne założenia i zakres projektu wraz harmonogramem.
Spotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne

Partnerzy wspierający:

 • Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
 • Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wałbrzych
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Wałbrzych
 • Urząd Miejski w Wałbrzychu
 • Urząd Miejski w Świebodzicach
 • Fundacja Księżnej Daisy von Pless