Spotkanie informacyjne Projektu, grudzień 2022

Ochrona przyrody i ochrona zabytków. Jak wiele łączy obie formy? Omówiliśmy to zagadnienie na spotkaniu informacyjnym Projektu zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i TU Dresden, przy współpracy z Zamek Książ w Wałbrzychu. Dziękujemy naszym Partnerom, Interesariuszom i zaproszonym Naukowcom za udział i owocną dyskusję. Zamek Książ w Wałbrzychu Lasy Państwowe Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Spacer DFN, październik 2022

Spacer dendrologiczno-ogrodowego, DNF 2022: „Dolina Pełcznicy pod Książem – romantyczny park czy rezerwat przyrody?”

Rada Konsulatacyjna Projektu, maj 2022

W dniu 29 maja 2022 w Zamku Książ w Wałbrzychu miało miejsce spotkanie Rady Konsultacyjnej Projektu.

Rododendrony, maj 2022

Na terenie zamku Książ w Wałbrzychu – rododendrony w rozkwicie, Maj 2022

Spotkanie Rady Doradczej

Aktualności Spotkanie Rady Doradczej przy Projekcie DBU (25.11.2021) W czwartek 25 listopada 2021 r., w formie online, odbyło się pierwsze spotkanie Rady Doradczej. W polsko-niemieckim gremium zasiadają eksperci zajmujących się historią, konserwacją ogrodów oraz ochroną przyrody i krajobrazu. W jej skład wchodzą także przedstawiciele polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Saksońskiej Kancelaria Państwowej (Sächsische

Spotkanie informacyjne

Aktualności Spotkanie informacyjne (21 września 2021 roku) Celem spotkania było przedstawienie zakresu merytorycznego oraz harmonogramu projektu. Była to okazja, aby poznać oczekiwania partnerów wspierających, przedyskutować potencjalne problemy oraz ustalić zasady przeszłej współpracy. Duże zainteresowanie, a także zaangażowanie Partnerów, pokazuje, że potrzebna jest interdyscyplinarna, ponadsektorowa dyskusja dot. zintegrowanego modelu zarządzania krajobrazem kulturowym. A to jest właśnie