Aktualności

Spotkanie Rady Doradczej przy Projekcie DBU (25.11.2021)

W czwartek 25 listopada 2021 r., w formie online, odbyło się pierwsze spotkanie Rady Doradczej.

W polsko-niemieckim gremium zasiadają eksperci zajmujących się historią, konserwacją ogrodów oraz ochroną przyrody i krajobrazu. W jej skład wchodzą także przedstawiciele polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Saksońskiej Kancelaria Państwowej (Sächsische Staatskanzlei Sachsen).

Rada Doradcza ma wspierać zespół naukowców podczas realizacji Projektu.

Pierwsze spotkanie miało charakter informacyjny. Przedstawiono cel, zakres i harmonogram projektu, a także dotychczasowe efekty. W ciągu 30 miesięcy realizacji Projektu planowane są 3 spotkania.