Kontakt

Kontakt

UNIWERSYTET TECHNICZNY W DREŹNIE
(Technische Universität Dresden)

 • Zakład Historii Architektury Krajobrazu
  i Konserwacji Ogrodów (Lehr – und Forschungsgebiet Geschichte der Landschaftsarchitektur
  und Gartendenkmalpflege)
 • Prof. dr Marcus Köhler
 • Helmholtzstr. 10, 01062 Dresden

NIEMIECKA FEDERALNA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA
(Deutche Bundesstiftung Umwelt)

www: dbu.de

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
WE WROCŁAWIU

 • Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta,
  Prorektor ds. umiędzynarodowienia
  ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
 • Katedra Architektury Krajobrazu
  ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
Osoba do kontaktu po stronie niemieckiej:

Inż. Marlen Hößelbarth
koordynator projektu

Osoba do kontaktu po stronie polskiej:

Dr inż. Justyna Jaworek-Jakubska
koordynator projektu  

Informacje w mediach społecznościowych:
Partnerzy wspierający
 • Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
 • Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wałbrzych
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne
  Wody Polskie
 • Urząd Ochrony Zabytków,
  Delegatura w Wałbrzychu
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Wałbrzych
 • Urząd Miejski w Wałbrzychu
 • Urząd Miejski w Świebodzicach
 • Fundacja Księżnej Daisy von Pless