Ochrona przyrody i ochrona zabytków. Jak wiele łączy obie formy?

Omówiliśmy to zagadnienie na spotkaniu informacyjnym Projektu zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i TU Dresden, przy współpracy z Zamek Książ w Wałbrzychu.

Dziękujemy naszym Partnerom, Interesariuszom i zaproszonym Naukowcom za udział i owocną dyskusję.

 • Zamek Książ w Wałbrzychu
 • Lasy Państwowe
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – RDOŚ we Wrocławiu
 • Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu
 • Wody Polskie – RZGW we Wrocławiu
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
 • Miasto Wałbrzych
 • Miasto Świebodzice
 • Fundacja Księżnej Daisy von Pless
Szczególne podziękowania składamy grupom naukowców zaangażowanym w Projekt
 
 • Prof. Marcin Kadej, Prof. Adrian Smolis, Dr Ewa Szczęśniak (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Tomasz Kowalczyk, Prof. Wojciech Orzepowski, Dr Paweł Dąbek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • Dr Zbyszek Łobas, Dr Hanna Sztwiertnia, Dr Wojciech Zarzycki