Spotkanie Rady Doradczej

Aktualności Spotkanie Rady Doradczej przy Projekcie DBU (25.11.2021) W czwartek 25 listopada 2021 r., w formie online, odbyło się pierwsze spotkanie Rady Doradczej. W polsko-niemieckim gremium zasiadają eksperci zajmujących się historią, konserwacją ogrodów oraz ochroną przyrody i krajobrazu. W jej skład wchodzą także przedstawiciele polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Saksońskiej Kancelaria Państwowej (Sächsische

Spotkanie informacyjne

Aktualności Spotkanie informacyjne (21 września 2021 roku) Celem spotkania było przedstawienie zakresu merytorycznego oraz harmonogramu projektu. Była to okazja, aby poznać oczekiwania partnerów wspierających, przedyskutować potencjalne problemy oraz ustalić zasady przeszłej współpracy. Duże zainteresowanie, a także zaangażowanie Partnerów, pokazuje, że potrzebna jest interdyscyplinarna, ponadsektorowa dyskusja dot. zintegrowanego modelu zarządzania krajobrazem kulturowym. A to jest właśnie