Spotkanie informacyjne Projektu, grudzień 2022

Ochrona przyrody i ochrona zabytków. Jak wiele łączy obie formy? Omówiliśmy to zagadnienie na spotkaniu informacyjnym Projektu zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i TU Dresden, przy współpracy z Zamek Książ w Wałbrzychu. Dziękujemy naszym Partnerom, Interesariuszom i zaproszonym Naukowcom za udział i owocną dyskusję. Zamek Książ w Wałbrzychu Lasy Państwowe Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska